FIRC | voorlopig goed nieuws

We hebben intussen wat meer nieuws. Het goede is dat momenteel alle rally events die gepland staan vanaf de Monteberg en later door kunnen gaan van de overheid.

Nu het slechte nieuws. Een finale beslissing zal pas genomen worden op 15 augustus na een uitgebreide evaluatie van de COVID19 statisitieken. Het aantal nieuwe besmettingen blijft opnieuw snel stijgen.

En de feiten: de meeste experts willen meer en strictere maatregelen, maar de overheid wil een goede balans tussen beperkingen en het dagelijkse levenom de economie gaande te houden. Sommige experts zijn er zeker van dat we aan het begin van de 2e golf staan, anderen denken dat het te vroeg is en dat de 2e golf er pas in de herfst zou mogen zijn maar wel met mogelijks meer slachtoffers dan de 1e golf. Dus er is geen eensgezind standpunt meer onder de expert. Wat betekent dat we vertrouwen moeten hebben in politieke beslissingen…

Als laatst de recentste maatregelen: evenementen buiten met max 400 mensen, binnen 2000. Allen met verplichte gezichtsbedekking. Uitgebreide contact tracing in café’s en restaurants, uitgebreide politie controles op gezichtsbedekking, “wordt gedragen op alle drukke publieke plaatsen”, plus meer macht voor lokale raden. Dit betekent dat maatregelen kunnen verschillen onder gemeentes en maakt het allemaal zeer ingewikkeld.

Experts schreeuwen om meer maatregelen, zoals een reisverbod en kleinere bubbels van max 10 personen, mogelijks meer lokale lockdowns gebaseerd op de cijfer van contact tracing (die momenteel niet goed lijkt te werken, maar het is dan ook georganiseerd door de overheid). Niemand twijfelt eraan dat dit het geval zal zijn als de cijfers zo slecht blijven als nu.

Pessimisten zijn vooral optimisten met ervaring in het leven, dus laat ons realistisch blijven, de enige optie die ons rest als we alle puzzelstukken samenvoegen. De situatie in onze buurlanden is ook niet veel beter, dus vingers gekruisd…

Tekst: FIRC.BE
Foto’s: Jan Pannekoecke

We have some more news now. The good part is that all rally events planned from Monteberg onwards can have a go, governmentwise, for the moment.

Now the bad news. A final decision will only be taken on August 15th, after an extensive evaluation of the COVID19 statistics. The number of new infections keeps on rising quickly again.

And the facts: most experts want more and strict measures, but the government wants a good balance between restrictions and daily life, to keep the economy going. Some experts are sure we are at the start of the second wave, others believe it’s too early, and the second wave should only arrive in the autumn, with possibly more casualties than the first wave. So there is no general point of view anymore between the experts. Which means we have to have faith in political decisions…

Finally the latest restrictions: outdoor events of max 400 people, 200 indoor. All with compulsory face covering. Extended contact tracing in pubs and restaurants, extended police control on face coverings, “to be worn on all busy public places” plus more power for local councils. This means measures can be different in any community, this makes it all very confusing.

Experts are shouting for more restrictions, like a travel ban and smaller bubbles of max 10 people, possibly more local lockdowns based on the figures of contact tracing (which does not seem to work very well at present, but after all it’s organised by the government). No one doubts this will be the case if figures remain as bad as they are now.

Pessimists are mostly optimists with experience in life, so let’s stay realist, the only option left if we put all the pieces of the puzzle together. The situation is not much better in our surrounding countries either, so fingers crossed…We have some more news now. The good part is that all rally events planned from Monteberg onwards can have a go, governmentwise, for the moment.

Now the bad news. A final decision will only be taken on August 15th, after an extensive evaluation of the COVID19 statistics. The number of new infections keeps on rising quickly again.

And the facts: most experts want more and strict measures, but the government wants a good balance between restrictions and daily life, to keep the economy going. Some experts are sure we are at the start of the second wave, others believe it’s too early, and the second wave should only arrive in the autumn, with possibly more casualties than the first wave. So there is no general point of view anymore between the experts. Which means we have to have faith in political decisions…

Finally the latest restrictions: outdoor events of max 400 people, 200 indoor. All with compulsory face covering. Extended contact tracing in pubs and restaurants, extended police control on face coverings, “to be worn on all busy public places” plus more power for local councils. This means measures can be different in any community, this makes it all very confusing.

Experts are shouting for more restrictions, like a travel ban and smaller bubbles of max 10 people, possibly more local lockdowns based on the figures of contact tracing (which does not seem to work very well at present, but after all it’s organised by the government). No one doubts this will be the case if figures remain as bad as they are now.

Pessimists are mostly optimists with experience in life, so let’s stay realist, the only option left if we put all the pieces of the puzzle together. The situation is not much better in our surrounding countries either, so fingers crossed…

Text: FIRC.BE
Photos: Jan Pannekoecke

error: Inhoud is beschermd !!