Hemicuda rally | Wedloop op inschrijvingen

Wedloop op inschrijvingen

Op 1 juli gingen de inschrijvingen open voor de 20e Hemicuda Rally en nog nooit was er zo’n wedloop, in die mate dat de inschrijvingslijst met 160 startposities bijna vol is en dat we met een wachtlijst zullen moeten werken. Onder de ingeschreven teams opnieuw heel wat piloten uit Engeland, Schotland en Ierland met schitterende, snelle wagens.

De teams die zich inschreven (én betaald hebben !) kregen in elk geval een bevestigings e-mail dat hun zitje gereserveerd is. Kort voor de wedstrijd wordt de inschrijvingslijst gepubliceerd via www.hemicuda.be

De voorbereidingen zitten op schema, het is momenteel alle hens aan dek om in overleg met de lokale overheden de van toepassing zijnde covid-19 maatregelen – (voor zowel deelnemers als toeschouwers) in een spreidings- en veiligheidsplan om te zetten. Een glazen bol hebben we niet, maar “fingers crossed” dat de “2e golf” over een drietal maanden grotendeels voorbij is.

Autostal Hemicuda en Autostal Atlantic sparen in elk geval kosten noch moeite om op 24 & 25 oktober 160 teams te laten starten !

Tekst: persbericht
foto’s: Jan Pannekoecke

RACES ON ENTRIES

On July 1 the entries opened for the 20th Hemicuda Rally and there has never been such a race, to the extent that the entry list with 160 starting positions is almost full and we will have to work with a waiting list. Among the registered teams again a lot of drivers from England, Scotland and Ireland with beautiful, fast cars.

The teams that registered (and paid!) Received at least a confirmation e-mail that their seat is reserved. Shortly before the competition, the entry list will be published on www.hemicuda.be

The preparations are on schedule, it is currently all hands on deck to convert the applicable covid-19 measures – (for both participants and spectators) into a distribution and safety plan in consultation with the local authorities. We do not have a glass ball, but “fingers crossed” that the “2nd wave” will be largely over in three months.

In any case, Autostal Hemicuda and Autostal Atlantic save no expense in getting 160 teams started on October 24 & 25!

Text: Press release
Photos: Jan Pannekoecke

error: Inhoud is beschermd !!