Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship hebben het besluit genomen om het seizoen 2020 te annuleren.

De organisatoren van het Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship hebben de besluit genomen om het seizoen 2020 te annuleren vanwege de aanhoudende coronavirus (COVID-19) pandemie.

Met vier geannuleerde kampioensrally’s en nog drie uitgestelde rally’s met punten, kwam de raad van bestuur van BTRDA bijeen om alle mogelijke opties te bespreken en die in de tweede helft van het seizoen door te licht, in detail te bespreken. .

Er werd unaniem besloten dat zowel voor concurrenten, organisatoren van evenementen, officials en fans de Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship 2020 onmiddellijk te annuleren.

De organisatoren van het kampioenschap bedanken de evenementen:
– Legend Fires North West Stages
– Rallynuts National Tour of Epynt
– Manx National Rally
– Beatson’s Building Supplies Jim Clark Rally
– Tyrone Stages Rally
– Hills Ford Three Shires Stages Rally
– Ford Parts Cheviot Stages Rally
voor hun harde werk en begrip in deze moeilijke tijden.

De aandacht gaat nu uit naar het organiseren, promoten en afleveren van een uitzonderlijk 2021 Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship, met een even geweldige kalender met uitdagende evenementen.

Steve Layton, voorzitter van de BTRDA, zei: “Helaas hadden de bestuurders geen andere keus dan deze actie te ondernemen met betrekking tot het Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship 2020, en zullen ze de coronavirussituatie nauwlettend blijven volgen in de hoop dat onze andere kampioenschappen opnieuw gaan kunnen starten voor het einde van het seizoen. We willen Jane en haar team bedanken voor al het werk dat ze hebben gedaan om dit een fantastisch kampioenschap te maken, en geven haar onze volledige steun voor 2021. ”

Jane Evans, coördinator van het Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship, zei: “De beslissing om het Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship 2020 te annuleren is met een zwaar hart genomen, maar onder deze ongekende omstandigheden is het de juiste beslissing. Het is natuurlijk teleurstellend en frustrerend, aangezien we voor dit jaar een fantastische evenementenkalender hadden samengesteld, en ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om alle organisatoren van het evenement te bedanken voor al hun harde werk en begrip. Bovendien zijn we gezegend met zulke ongelooflijke steun van Protyre, wat ons in staat stelt de serie te promoten en de prestaties van alle geregistreerde kanshebbers bekend te maken – en dit alles heeft bijgedragen aan het aantrekken van het grootste aantal concurrenten, in een enorme verscheidenheid aan auto’s, die de serie al vele jaren kent. Voeg andere innovaties toe, zoals de nieuwe Ford Escort Challenge en het groeiende aantal incentives en prijzen voor evenementen, en 2020 zou een schitterend seizoen worden. Al dat harde werk zal niet verloren gaan, want we zullen alles en meer overdragen naar volgend jaar, om ervoor te zorgen dat het Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship 2021 nog groter en beter is. ”

Persbericht : de originele tekst: asphaltrallying.com
En met dank aan: Malcolm Mawdsley
Foto’s: Jan Pannekoecke


2020 Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship cancelled.

The organisers of the Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship have taken the unavoidable decision to cancel the 2020 series, owing to the on-going coronavirus (COVID-19) pandemic.

With four rounds of the championship already cancelled, and three more points-scoring rounds postponed, the BTRDA board of directors met to discuss in detail all the possible options that are available now, and that might come to light during the latter half of the season.

It was unanimously decided that the fairest and most sensible option to competitors, event organisers, officials and fans was to address the uncertainty with a decisive announcement, and to unfortunately cancel the 2020 Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship forthwith.

The championship organisers would like to thank the events – the Legend Fires North West Stages, Rallynuts National Tour of Epynt, Manx National Rally, Beatson’s Building Supplies Jim Clark Rally, Tyrone Stages Rally, Hills Ford Three Shires Stages Rally and the Ford Parts Cheviot Stages Rally – for their hard work and understanding in these unprecedented times.

Attention now turns to organising, promoting and delivering an exceptional 2021 Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship, with an equally superb calendar of challenging events.

Steve Layton, Chairman of the BTRDA, said: “Unfortunately the Directors were left with no option but to take this action regarding the 2020 Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship, and will continue to monitor the coronavirus situation closely in the hope that our other championships will be able to restart before the end of the season. We would like to thank Jane and her team for all the work they have done to have made this a superb championship, and give her our full support for 2021.”

Jane Evans, Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship Co-ordinator, said: “The decision to cancel the 2020 Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship has been taken with a very heavy heart, but under these unprecedented circumstances it is the correct thing to do and the right decision for everyone. It is of course disappointing and frustrating, as we had put together a fantastic calendar of events for this year, and I would like to take this opportunity to thank all the event organisers for all their hard work and understanding. In addition, we are blessed to receive such incredible support from Protyre, which enables us to promote the series and publicise the exploits of all the registered contenders – and all of this had contributed in attracting the biggest number of competitors, in a huge variety of cars, that the series has seen for many years. Add other innovations like the new Ford Escort Challenge and the growing number of event-by-event incentives and prizes, and 2020 was going to be a brilliant season. All that hard work will not go to waste, as we will transfer everything and more over to next year, to ensure the 2021 Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship is even bigger and better.”

Shaun Chetwyn, Protyre Motorsport Manager, said: “With regard to the 2020 season, we fully support the decision taken by the BTRDA and agree that in light of these very difficult times that we are all having to endure, cancelling this year’s Protyre Motorsport UK Asphalt Rally Championship was the correct and only option available. Protyre Motorsport would like to take this opportunity to thank everyone involved and pass on our very best wishes to you and your families and look forward to seeing you all at the opening round of 2021.”

Press release : de originele tekst: asphaltrallying.com
And thanks to: Malcolm Mawdsley
Photos: Jan Pannekoecke

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *